Leg psykoterapeut Örebro

KBT vid ångest, depression, relationsproblem, missbruk, kriser mm.

Jag är legitimerad psykoterapeut, specialiserad inom det som benämns kbt, kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier. Vidare är jag Socionom, och filosofie magister med inriktning i psykosocialt arbete och i krishantering. Allt är grundat i en existentiell och humanistisk referensram. Vilket innebär en tro på alla människors lika värde, ingen patient är mer eller mindre värd, inga sjukdomar eller syndrom är bättre, sämre, intressantare eller viktigare, alla är lika intressanta och viktiga. Det innebär också att jag inte ser människan som problemet, eller att människan har ett problem: utan det är problemet som är problemet såsom det upplevs av patienten! Verksamheten bedrivs på min centralt belägna psykoterapimottagning i Örebro, där jag arbetar med behandling av ångest, depression, kriser, stressyndrom, relations- och missbruksproblem. Jag har stor erfarenhet av psykoterapier med ungdomar och unga vuxna vilket ofta kräver en lyhörd och kreativ terapeut.Oberoende av om du hamnar hos mig eller någon kollega så det faktum att du läst så här långt innebär faktiskt att du någonstans i ditt inre redan startat en förändringsprocess, gå vidare, du, som alla andra, har rätt till ett gott liv!

Jag fortbildar mig kontinuerligt i psykoterapeutisk metodik och teori. Bland annat har jag genomgått utbildningar hos nationella och internationella auktoriteter inom; hypnos, mindfulnessmeditation, tredje vågens beteendeterapi, och existentiell psykoterapi. Jag har även psykoterapeutisk och instuktörskompetens, för individ som för grupp, i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Här kan du läsa en lista över de fortbildningar jag har genomgått vid sidan om psykoterapiexamen.

English spoken service. Suomenkielinen palvelu.

Länkar:

Patricia Robinsson och Kirk Strosahl

Patricia Robinsson och Kirk Strosahl
Petri och Aaron

När jag mötte den amerikanske psykiatriprofessorn Aaron Beck, den kognitiva terapins portalfigur

Jag och psykologiprofessor Kelly Wilson, en av pionjärerna inom den tredje vågens kognitiva beteendeterapi

Petri och Emmy van Deurzen

Jag och Emmy van Deurzen, en världskändis inom existensiell psykologi och psykoterapi

Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn


Mina samarbetspartners:

Bra Assistans i Örebro AB Brokks Hus