Föreläsning-Workshop

En invalids, och psykoterapeuts bekännelser

Ett personligt porträtt och en interaktiv heldagsföreläsning om hur forma och finna sin teoretiska och metodologiska bas för ett professionellt psykosocialt arbete. Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av människor och livet, unga som gamla. Föreläsningsdagen har getts till psykoterapiutbildningar, socionomstuderande, och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg. Anpassade upplägg i kortare form har även getts till andra grupper såsom; gymnasielever, handikapporganisationer, brukarföreningar, företag med mera.

Flugsvamp

Nyckelord; Utvecklingspsykologi, psykoterapi, existentialism, empati, salutogenes, barnperspektiv, integration, kärlek, glädje, humor, kultur, smärta, ångest, depression, livsmening.

Petri Mykkänen, uppskattad föreläsare, socialarbetare, Fil Mag, Leg. Kognitiv Psykoterapeut och författare till den uppmärksammade boken: EXIST, presenterar en skiss för hur man kan finna och bygga upp en teoretisk och konkret modell för sitt behandlingsarbete, hur ens egen ”personliga stil” kan formas och integreras med den övriga kontexten. Fokus läggs på vikten av personlig kännedom och mognad, medvetenhet om etiska spörsmål, och betydelsen av ett väl utvecklat och genomtänkt behandlingsupplägg, såväl teoretiskt som metodologiskt. Ambitionen är att i den interaktiva föreläsningen utifrån det presenterade filosofiska och teoretiska ”tänket”, redovisa tydliga konkretiseringar av detta i det psykosociala arbetet. Föreläsaren använder sig också öppenhjärtligt av sina personliga erfarenheter av patient/klient/brukarrollen, som kommit sig av att Petri är blind och rullstolsburen sedan barndomen.

Föreläsningsdagen bygger på följande fyra block, som varsin del i en tavelram, vars duk man sedan själv kan måla med just de färger som passar ens verksamhet.

1. En teori för människans tillblivande och utveckling presenteras. Här behandlas grundfundamenten i modern utvecklingspsykologi, affektteori, och interpersonell kognitiv psykoterapi.

2. Existentialism: Här avhandlas vilken roll de stora livsfrågorna har för människor, och i synnerhet för människor i kris och som är i behov av andras omsorger. Krisens väsen, och hur kopplingen ser ut mellan existentialism, meditation och kognitiv terapi.

3. Empati: Vad det är för något, dess betydelse för lyckad behandling, patientens utsatthet och bemötandefrågor, diskussion av etikens roll, samt vikten av att som behandlare ta hand om sig själv och förstå vikten av självkännedom.

4. Salutogenes: Vad är friskt, och vad är sjukt? Diagnosens ris och ros, kropp och själ, medicinering eller självläkning, smärta och ångest, symptom eller bemästrandestrategi.

Kostnad: 25000:- heldag, exklusive resor och eventuellt boende.