Mitt Curriculum Vitae

2017

Examinations hatt

Existentiell psykoterapi
SEPT pågående

2016

ACT II – Intermediate Skill training
Steven Hayes
2 dagars workshop

5-6 September
Stockholm, Sverige

Mind over Mood
Dr. Christine Padesky
2 dagars workshop
2-3/6 2016
SAPU, Stockholm

Introduktion i Klinisk sexiologi

Cecilia Dhejne och Katarina Görts Öberg
11/1-15/1 2016
WiseMind Thailand, Huay Yang

Stress och återhämtningsbeteenden
– Analys och förändring
Niclas Almen
5/1-9/1 2016
WiseMind Thailand, Huay Yang

2015

ACBS World Conference
16-19/7 2015
Emily Rodrigues, Executive Director
Estrel Berlin, Tyskland

ACT II: Skill-Building in acceptance and commitment therapy
Steven C Hayes Ph.D
14-15/7 2015
Emily Rodrigues, Executive Director
Estrel Berlin, Tyskland

Strengths Based CBT for Vulnerable Clients and Chronic Issues
Dr. Christine A. Padesky
Två dagars utbildning
Maj 2015
Stockholm, SAPU

ACT –Att hantera stress och främja hälsa
Gruppledarutbildning
En termins utbildning i metod, skriftlig examinationer och egen grupp
Fredrik Livheim och Daniel Ek
våren 2015
Fredrik Livheim, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting

Fokuserad ACT
Kirk Strosahl, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson
3 dagars workshop
20-22/4 2015
Human ACT

Parterapi
– Integrativ Behavior Couples Therapy
Workshop på 32 lektions timmar
Leg psykolog & organisationskonsult Ola Jameson
2015-01-11
Varadero

2014

Act mindfulness for two
Kelly Wilson
Ph. D. and associate professor of psychology
University of Mississippi

Handledar- och lärarutbildning,
för Leg. psykoterapeuter med KBT-inriktning.
3 terminer, motsvarande 45hp
2014-12-04
Berette konsult AB

Anknytning och Relationer
Egil Linge
Heldag
2014-10-22
Örebro, KBT-svealand

Introduction to CFT
Professor Paul Gilbert
3dagars workshop
2014-03-11
Stockholm, SAPU

2013

Påbörjande/pågående specialistutbildning i Existentiell psykoterapi och vägledning
SEPT Sverige.

2012

Högskolan i Skövde
Livets Mening, 15hp
2012-02-22

Umeå universitet
Lycka och välbefinnande, 7,5hp
2012-01-16

2011

Positive Psychology 7,5hp
Professor Reza Kormi-Nouri
Örebro Universitet

Life Training
One-day workshop
Emmy van Deurzen & Sasha Smith
NSPC, New school of psychotherapy and counselling, London.

2008

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Två dagars fördjupning
Niklas Törneke
Psykiater, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi

Klinisk psykologi 15 hp
Linköpings universitet

Acceptance and Commitment Therapy
Case Conceptualization
Presented by Kelly Wilson
Ph. D. and associate professor of psychology
University of Mississippi

2007

Empirical and Clinical Foundations of Behavioural Activation for Depression
Dr. Sona Dimidjan
Assistant Professor of Psychology
University of Colorado at Boulder
Dr. Christopher Martell
Clinical Associate Professor of Psychology
University of Washington

2006

“Behavioural roots in ACT”
Dr. Kelly G. Wilson
Associate Professor of Psychology
University of Mississippi

Motiverande samtal
Liria Ortiz, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut (KBT)
Peter Wirbing, Leg. sjuksköterska, steg 1 KBT, Medlem i MINT; Motivational Interviewing
Network of Trainers.

Orienteringskurs i Acceptance and Commitment Therapy
Thomas Gustavsson och Cecilia Gustavsson, Leg. psykologer

2005

Existentiell psykologi 10 p
Linköpings universitet Introduktionskurs i hypnosmetodik och imaginativa metoder
Björn Enqvist, Leg. tandl. Med. dr. Leg. psykoterapeut

International Congress of Cognitive Psychology
ICCP 2005

2004

Experiental Workshop
Dr. Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts Medical Center

Nya strömningar i kognitiv terapi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT, Mindfulness
baserad kognitiv terapi (MBKT) och dynamisk systemteori i kognitiv terapi)
Ata Gadheri, Eva Gafvelin Ramberg och Eva Hedenstedt. Samtliga leg. psykologer och leg. psykoterapeuter.

Intensive Schema Therapy mode work with Personality Disorders
Ph. D. Jeffrey E. Young
Director of the Cognitive Therapy Centers of New York and Connecticut and the Schema Therapy
Institute in New York City, USA

Mindfulnessmeditation
Barbro Urdal

2003

”Teoretiska och metodiska perspektiv utifrån kunskap om barns dialogutveckling, kognitiv
utveckling, barnets relationella sammanhang och andra systemiska sociala processer som omger
barnet.”
Haldor Övreeide
Leg. psykolog/leg. psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Institutt for Familie og RelasjonsUtvikling, Norge

Mindfulness-based cognitive therapy for depression
Professor John Teasdale, University of Camebridge, England

”Working with emotions”
Leslie Greenberg