Psykoterapi

Behöver jag gå i terapi?
Behöver jag råd och stöd?
Funderingar kring ångest, depressioner, fobier, relationer, missbruk, sjukdom och handikapp?
Frågor som dessa och många andra kan vara skönt att få dryfta med en person Vilken är sakkunnig.

Ibland händer det att man måste få tala med någon om sina personliga problem. Det kan t ex vara föranlett av att man är deprimerad, ångestfylld eller att man har drabbats av en kris. Vidare så kan det vara mönster och beteenden i sitt liv man inte trivs med som man vill förstå och komma Tillrätta med.

I det förtroliga samtalet söker man lindring och bot för sin själsliga vånda. Oftast blir det att man samtalar med vänner och släktingar, och visst, det är gott så. En professionell kan aldrig konkurrera med en människas eget privata nätverk. Dock så kan problemen ibland vara av den karaktären, eller omständigheter i omgivningen göra att man behöver vända sig till en utomstående professionell person, vilken är speciellt utbildad och tränad för att arbeta med sådana spörsmål.

Hos PS har du möjlighet att få sådana kurators/psykoterapeutkonsultationer.
Den hjälpsökande garanteras naturligtvis fullständig konfidentialitet och anonymitet.

Än så länge är psykoterapi tyvärr något man som privatperson får bekosta själv. Arbetsgivare kan ibland betala delar eller hela kostnaden om det handlar om arbetsrelaterade problem och svårigheter. I vissa försäkringar ingår ett begränsat antal terapisessioner, om man varit med om en skada, trauma, kris etc. Det är något du själv får kontrollera med ditt försäkringsbolag.

Pris: 1250 Kr per session.

För psykoterapistudenter som önskar gå i utbildningsterapi gäller ett reducerat pris.

Avbokning görs via telefon eller sms senast dagen innan.

Läs mer:

> Psykoterapi – Vad är det?
> Information från KBT om Psykoterapi